Monday, April 8, 2013

மருத்துவ இளவரசர் இப்னு சீனா - நிறைவுப்பகுதி

மஞ்சக்கொல்லை மன்னர் ஹமீதுஜாஃபரின் தொகுப்பில்...

அருட்கொடையாளர் - 15

மருத்துவ இளவரசர் இப்னு சீனா (980-1037)
முதல் பகுதி : http://abedheen.blogspot.com/2013/04/blog-post.html

இரண்டாம் பகுதி : http://abedheen.blogspot.com/2013/04/blog-post_4.html

பாகம் 3

ஆன்மா (The Soul)

மனித ஆன்மா பருப்பொருள் சாரா நுண்ணியம்(incorporeal) வாய்ந்தது, அது உருவற்ற ஒன்று ஏனென்றால் பிரிக்கமுடியாத அறிவார்ந்த சிந்தனைகளை தன்னுள் கொண்டது. முரண்பாடில்லாத ஒத்திசைவான சிந்தனைகள் வரையறுக்கப்பட்ட நிலை கொண்டிருப்பதால் வெவ்வேறு சிந்தனைகளின் ஒரு பகுதியாக இருக்கமுடியாது எனவே அது ஒரேயொரு ஒத்திசைவான சிந்தனையே என உளப்பூர்வமாகக் கருதினார்.

இப்னு சீனாவைப் பொருத்தவரை ஆன்மா நுண்ணியமும்(incorporeal)  இறவாமையும் உள்ளது, உடல் சிதைவோ அழிவோ அதை பாதிக்காது. உடல் மற்றும் ஆன்மா  ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருப்பது அவற்றின் இருப்பிற்கு(existence) அவசியமாகிறதால். தர்க்கரீதியாக ஆன்மா உடலை சார்ந்திருந்தால் உடலின் அழிவு அல்லது சிதைவினால் ஆன்மாவின் இருப்பை தீர்மானிக்கமுடியும். எனவே ஆன்மாவுக்கு உடல் காரணி அல்ல அவற்றில் ஆன்மா நுண்பொருளும் உடல் பருப்பொருளுமாகும். ஆனால் அவை இரண்டும் சுயாதீனமானது. அதன் சுயாதீன விளைவாக பருப்பொருளான உடலில் மாற்றங்களும் தேய்வுறுதலும் நிகழ்கின்றனவே தவிர ஆன்மாவின் மாற்றத்தால் அல்ல. எனவே உடலின் மாற்றத்தை ஆன்மா பின் தொடராது.

வான்இயல் (Astronomy)

இப்னு சீனா இஸ்ஃபஹானிலும் ஹமதானிலும் இருக்கும்போது வான்வெளி ஆய்வுகள் நடத்தியுள்ளார். அவருடைய அவதானிப்புகளில் பல உண்மைகள் கிடைத்தன. உதாரணமாக சுக்கிரன்(venus) சூரியனின் மேற்பரப்பிலுள்ள ஒரு புள்ளி என்றிருந்த நிலைப்பாட்டை மாற்றி அது ஒரு கோள், சூரியனைவிட பூமிக்கு அருகில் இருக்கிறது என்று வெளிப்படுத்தினார். நட்சத்திரங்களை ஆய்வு செய்ய சுழலும்(pivot) வகையில் இரண்டு கால்களையுடைய கருவி ஒன்றை உருவாக்கினார். கீழ்பகுதி கால் படுக்கை வசத்தில் சுழன்று azimuth ஐ காண்பிக்கும் மேல் பகுதி காலில் அமைக்கப்பட்ட அளவுகோலின் உதவியால் வின்மீண்களின் உயரத்தை அளக்கமுடியும். பாக்தாதுக்கும் குர்கானுக்கும் (Gurgan) உள்ள தீர்க்கரேகை வித்தியாசத்தை அளவிட்டு சொன்னதும் குர்கானில் சந்திரன் meridian ஐ கடப்பதை அளந்து சொன்னதும் அவருடைய வான்இயலில் மற்றொரு அம்சமாகும். தவிர ஒளியின் வேகம் (velocity) வரையறைக்குட்பட்டது என்றும் விளக்கினார்.

இசையும், இயந்திரக்கருவிகளும்

கணிதத்தில் ஒரு பிரிவாகவே இசையைப் பற்றியும் விவரித்திருக்கிறார். அதிகமாக இல்லாவிட்டாலும் தொனி இடைவெளி பற்றியும் சந்த அமைப்பு (rhythmic pattern) பற்றியும் விரிவாக விளக்கியுள்ளதோடு சில இசைக் கருவிகளையும் உருவாக்கியுள்ளார்.

உருளைகள்(rollers), நெம்புகோள்கள்(levers), சகடைகள்(pulleys), இருசுச்சக்கரங்கள் (windlasses) ஆகியவற்றை உருவாக்கியதோடல்லாமல் அவற்றைக்கொண்டு எளிதான எந்திரங்களையும் உருவாக்கியுள்ளார்.

இப்னு சீனாவும் பைரூனியும்

இருவரும் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் என்றாலும் இருவருக்கும் கருத்து வேறுபாடும் பனிப்போரும் நிலவியது. இப்னு சீனா அரிஸ்டாட்டிலிய கொள்கையை ஆதரித்தவர். பைரூனி அரிஸ்டாட்டிலின் தத்துவத்தையும்  peripatic school யும் விமரிசித்தவர். பைரூனியின் விமரிசனத்திற்கு இப்னு சீனாவும் அவரது மாணவர் அஹமது இப்னு அலி அல் மாசூமியும் பதில் அளித்தனர். பின் பைரூனி பதினெட்டுக் கேள்விகளை  இப்னு சீனாவிடம் கேட்டிருந்தார், அவற்றில் பத்து அரிஸ்டாட்டிலின் On the Heavens பற்றிய விமரிசனமாகும்.

இப்னு சீனா சுமார் 450 நூல்கள் எழுதியுள்ளார். அவற்றில் 240 மட்டுமே அழியாமல் இருக்கின்றன. அவற்றில் 150 தத்துவத்தைப் பற்றியும் 40 மருத்துவத்தைப் பற்றியும். மற்றவைப் பற்றி குறிப்பு இல்லை. Andrea Alpago(d.1520) என்பவரால் கானூன் ஃபில் தீப் இத்தாலியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

(நிறைவு)
***
சில முக்கிய தகவல்கள்:

•    980: Avicenna is born in Afschana in the today's Usbekistan
•    981-989: Ibn Sinas family pulls after Bukhara in the today's Usbekistan
•    990: With 10 years it knows the Koran by heart
•    990-996: Ibn Sina is informed by different teachers and begins to study medicine
•    997: It becomes the body physician of Nuh Ibn Mansur
•    1002: Ibn Sina loses his father Abdullah
•    1004: The samanidische dynasty dies out Ibn Sina is unemployed
•    1005-1024: Avicenna serves different princes and begins its most famous works "the canon "and "the healing "
•    1025-1036: Ibn Sina works as a body physician of the ruler of Isfahan
•    1037: The large physician dies in Hamadan at the age of 57 years at the Ruhr
•    12. Jhdt: Gerhard of Cremona translates the canon of the medicine into latin - thus he applies to in 17. Jhdt. as the most important text book of the medicine
•    1470: In the entire evening country there is 15 - 30 latin expenditures of the canon
•    1490: A part of the aluminium-Shifa appears in Pavia
•    1493: In Neapel a Hebrew version of the canon appears
•    1493, 1495, 1546: In Venice three latin versions of the Metaphysica are printed
•    1593: As one of the first Arab works the canon of the medicine in Rome is printed
•    1650: The canon is used for the last time in the universities by luffing and Montpellier

Sources:

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AE%BE
http://idrees.lk/?p=883
http://kalvianjal.blogspot.com/2013/01/blog-post_5254.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Avicenna
http://www.iep.utm.edu/avicenna/
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Avicenna.html
http://ddc.aub.edu.lb/projects/saab/avicenna/contents-eng.html     (Canon of Medicine complete) 1953 edition
http://books.google.ae/books?id=B8k3fsvGRyEC&printsec=frontcover&dq=biography+of+ibn+sina&hl=en&sa=X&ei=VbkfUe-zIoaK4ASj54DYCw&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q=biography%20of%20ibn%20sina&f=false
http://www.iranicaonline.org/articles/avicenna-index
http://en.economypoint.org/a/avicenna.html      
http://sharif.edu/~hatef/files/abu%20ali%20sina%2022.pdf
https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/The_Book_of_Healing.html
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Book_of_Healing
http://www.ontology.co/avicenna.htm
http://www.muslimphilosophy.com/sina/art/ibn%20Sina-REP.htm#is6
***

நன்றி : ஹமீது ஜாஃபர் ( http://hameedjaffer.blogspot.com/ ) | E-Mail : manjaijaffer@gmail.com

No comments:

Post a Comment