ஆபிதீன் கதைகள்

மூன்றாம் சிறுகதைத் தொகுப்பு (இ-புக்) ‘அங்கனெ ஒண்ணு, இங்கனெ ஒண்ணு’ அமேசான் கிண்டிலில். சுட்டி : https://www.amazon.in/dp/B085T2JHYG

*


கப்பவூட்டுத் தம்பிகள் (Feb' 2019 - பதிவுகள்)
***

வலை (2000) – 1   |  வலை (2000) – 2     (மார்ச் 2011 – திண்ணை)
கிணறு (ஏப்ரல் 2009 – வார்த்தை)
***
மீஜான்
நாங்கோரி என்ற உறுப்பினர் (ஆகஸ்ட் 2007 – திண்ணை)
உயிர்த்தலம் – (ஏப்ரல் 2005 – பதிவுகள்) -  TSCII Font
தினம் ஒரு பூண்டு (டிசம்பர் 2004 – படித்துறை , திண்ணை –  ஜனவரி 2005)
ருக் உ – (அக்டோபர் 2004 – புது எழுத்து)
‘பச்சை’ மணிக்கிளியே! (ஏப்ரல் 2004  – திண்ணை)
மூடல் (பிப்ரவரி 2004  – திண்ணை)
இஸ்லாமியக் கதையெழுத இனிய குறிப்புகள் (ஜனவரி 2004 – பதிவுகள்)  அமானுதம் (நவம்பர் 2003 – திண்ணை ) | Amaanath (March 2019)
ஒரு மோதிரமும் சில பேய்க்கனவுகளும் (அக்டோபர் 2003 – பதிவுகள்)
‘ஹே , ஷைத்தான்!’ (செப்டம்பர் 2003 – திண்ணை)
பாட்டியாவின் மறதி (கணையாழி – 2003)
போய் திரும்புதல் – 35 KBக்குள் ( மானசரோவர்.காம் – 2003)
வாழைப்பழம் (புது எழுத்து – 2002)
***
புகை
பாலம்
விஷம் (தொனி – 2002, பண்புடன் – ஜனவரி, 2012)
இடம் (பன்முகம் – 2002)
கடை (கணையாழி – 1985 , திண்ணை – மார்ச் 2004)
குழந்தை (யாத்ரா – 1982 ,  திண்ணை – நவம்பர் 2003)